2008

e-Posta Yazdır PDF
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Ocak 01/01/2008 07/01/2008 Aralık 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2008 10/01/2008 16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 10/01/2008 16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2008 15/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 15/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 15/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 15/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 15/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 15/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 21/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 23/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2008 23/01/2008 Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2008 23/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2008 23/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/2008 23/01/2008 Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2008 24/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/2008 24/01/2008 Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/01/2008 24/01/2008 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/01/2008 25/01/2008 1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2008 28/01/2008 Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2008 31/01/2008 Aralık 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 31/01/2008 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2008 31/01/2008 2007 Yılında Kullanılan Defterlerin 2008 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2008 31/01/2008 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
01/01/2008 31/01/2008 2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2008 31/01/2008 SSK (Aralık 2007) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/01/2008 31/01/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2008 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Şubat 01/02/2008 07/02/2008 Ocak 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2008 11/02/2008 16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2008 11/02/2008 16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 14/02/2008 Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Beyanı
01/02/2008 14/02/2008 Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Kurum Geçici Verginin Beyanı
01/02/2008 15/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 15/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 15/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 15/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 15/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 15/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2008 18/02/2008 Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Ödemesi
01/02/2008 18/02/2008 Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Kurum Geçici Verginin Ödemesi
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 20/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 25/02/2008 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
01/02/2008 25/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/02/2008 25/02/2008 Ocak 2008 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/02/2008 25/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/2008 25/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/02/2008 25/02/2008 1-15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 26/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/02/2008 26/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/02/2008 26/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/02/2008 26/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
18/02/2008 26/02/2008 1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2008 29/02/2008 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2008 29/02/2008 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/02/2008 29/02/2008 Ocak 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2008 29/02/2008 SSK (Ocak 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/02/2008 29/02/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2008 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Mart 01/03/2008 07/03/2008 Şubat 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2008 10/03/2008 16-29 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 11/03/2008 16-29 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/2008 17/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 17/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 17/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 17/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 17/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 17/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 20/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 24/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2008 24/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2008 24/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/2008 24/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2008 25/03/2008 2007 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2008 25/03/2008 GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2008 25/03/2008 1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2008 25/03/2008 1-15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2008 26/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/03/2008 26/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/03/2008 26/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2008 26/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2008 31/03/2008 2007 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2008 31/03/2008 Şubat 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2008 31/03/2008 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki
01/03/2008 31/03/2008 SSK (Şubat 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/03/2008 31/03/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Nisan 01/04/2008 07/04/2008 Mart 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
01/04/2008 09/04/2008 16-31 Mart 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2008 10/04/2008 16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 15/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 15/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 15/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 15/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 15/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 15/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/04/2008 21/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 24/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2008 24/04/2008 Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2008 24/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2008 24/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/2008 24/04/2008 Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2008 24/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2008 24/04/2008 Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2008 25/04/2008 2007 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2008 25/04/2008 1-15 Nisan 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2008 25/04/2008 1-15 Nisan 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2008 28/04/2008 Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2008 30/04/2008 Mart 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2008 30/04/2008 2007 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi
01/04/2008 30/04/2008 SSK (Mart 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/04/2008 30/04/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Mayıs 01/05/2008 07/05/2008 Nisan 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2008 09/05/2008 16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2008 12/05/2008 16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 14/05/2008 2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
01/05/2008 14/05/2008 2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı
01/05/2008 15/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 15/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 15/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 15/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 15/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2008 20/05/2008 2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 20/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 23/05/2008 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01/05/2008 23/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2008 23/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2008 23/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2008 26/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2008 26/05/2008 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 26/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/05/2008 26/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/05/2008 26/05/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/05/2008 26/05/2008 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
16/05/2008 27/05/2008 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
Haziran 01/03/2008 02/06/2008 2008 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2008 02/06/2008 2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. Taksit Ödemesi
01/03/2008 02/06/2008 Gelir Vergisi Mükellefleri için Vergi Levhası Tasdiki
01/04/2008 02/06/2008 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Vergi Levhası Tasdiki
01/05/2008 02/06/2008 Nisan 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2008 02/06/2008 Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/2008 02/06/2008 Vergi Levhası Tasdiki
01/05/2008 02/06/2008 SSK ( Nisan 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/05/2008 02/06/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/06/2008 09/06/2008 Mayıs 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2008 10/06/2008 16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/2008 10/06/2008 16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 16/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 16/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 16/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 16/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 16/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 16/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 20/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 23/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2008 23/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2008 23/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/06/2008 24/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/06/2008 24/06/2008 1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/06/2008 25/06/2008 1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 26/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/06/2008 26/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/06/2008 26/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/06/2008 26/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2008 30/06/2008 Mayıs 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2008 30/06/2008 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2008 30/06/2008 SSK (Mayıs 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/06/2008 30/06/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Temmuz 01/07/2008 07/07/2008 Haziran 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2008 09/07/2008 16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2008 10/07/2008 16-30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 15/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 15/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 15/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 15/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 15/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 15/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 21/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2008 24/07/2008 1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/07/2008 25/07/2008 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 28/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2008 28/07/2008 Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2008 28/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2008 28/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/07/2008 28/07/2008 Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2008 28/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinnin Beyanı
01/07/2008 28/07/2008 Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2008 30/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/07/2008 30/07/2008 Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/07/2008 30/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/07/2008 30/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/2008 30/07/2008 Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2008 30/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2008 30/07/2008 Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2008 31/07/2008 Haziran 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2008 31/07/2008 2007 Yılına Ait Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2008 31/07/2008 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2008 31/07/2008 SSK (Haziran 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/07/2008 31/07/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Ağustos 01/08/2008 07/08/2008 Temmuz 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2008 11/08/2008 16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2008 11/08/2008 16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 14/08/2008 2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
01/08/2008 14/08/2008 2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı
01/08/2008 15/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 15/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 15/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 15/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 15/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 15/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
18/08/2008 16/08/2008 1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2008 18/08/2008 2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 20/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 25/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/08/2008 25/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/08/2008 25/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/08/2008 25/08/2008 1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 25/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/08/2008 26/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/08/2008 26/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/08/2008 26/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/08/2008 26/08/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Eylül 01/08/2008 01/09/2008 Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2008 01/09/2008 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2008 01/09/2008 SSK (Temmuz 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/08/2008 01/09/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/09/2008 08/09/2008 Ağustos 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2008 09/09/2008 16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2008 10/09/2008 16-31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 15/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 15/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 15/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 15/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 15/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 15/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 22/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 23/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2008 23/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2008 23/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/09/2008 24/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/09/2008 24/09/2008 1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/09/2008 25/09/2008 1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 26/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/09/2008 26/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/09/2008 26/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/09/2008 26/09/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Ekim 01/09/2008 03/10/2008 Ağustos 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2008 03/10/2008 SSK (Ağustos 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/09/2008 03/10/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/10/2008 07/10/2008 Eylül 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2008 10/10/2008 16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 13/10/2008 16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2008 15/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 15/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 15/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 15/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 15/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 15/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 20/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 23/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2008 23/10/2008 Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2008 23/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2008 23/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2008 23/10/2008 Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2008 24/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2008 24/10/2008 Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/10/2008 24/10/2008 1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/10/2008 27/10/2008 1-15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2008 27/10/2008 Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2008 31/10/2008 Eylül 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2008 31/10/2008 SSK (Eylül 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/10/2008 31/10/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
Kasım 01/11/2008 07/11/2008 Ekim 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2008 10/11/2008 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi
01/11/2008 11/11/2008 16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/2008 14/11/2008 2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
01/11/2008 14/11/2008 2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı
01/11/2008 17/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 17/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 17/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 17/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 17/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 17/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2008 17/11/2008 2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 20/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 24/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/11/2008 24/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2008 24/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2008 24/11/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Aralık 01/11/2008 01/12/2008 Ekim 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2008 01/12/2008 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2008 01/12/2008 2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 2. Taksit Ödemesi
01/11/2008 01/12/2008 2008 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2008 01/12/2008 SSK (Ekim 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/11/2008 01/12/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/11/2008 01/12/2008 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları % 75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/12/2008 12/12/2008 Kasım 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2008 12/12/2008 16-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 16-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 15/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 22/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 23/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2008 23/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2008 23/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/2008 24/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2008 24/12/2008 1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/12/2008 25/12/2008 1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 26/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/12/2008 26/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/12/2008 26/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2008 26/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2008 31/12/2008 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları % 75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2008 31/12/2008 Kasım 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2008 31/12/2008 2009 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2008 31/12/2008 SSK (Kasım 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/12/2008 31/12/2008 Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi