Son Sirkülerimiz

Son Makalelerimiz

18/10

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

indir

2017 İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VERİLMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

indir

18/9 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun indir
2017 MÜLKİYETİ SERBEST MESLEK ERBABINA AİT İŞYERİNİN VERGİ UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU

indir

18/8

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri


indir

2017 BAĞIMSIZ ŞİRKET MODELİ ŞEKLİNDE YAPILAN KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİ “İŞLETMEDEN ÇEKME” SAYILABİLİR Mİ?

indir